Tin Ảnh & VideosTin nội bộ

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

203

Ngày 23/4/2021, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Trần Thị Lê Thu và Nguyễn Thị Lệ Hiền, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 29 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trung tâm chủ trì, Đảng viên trong Chi bộ tham dự đầy đủ, nghiêm túc. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. 
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trung tâm đã trao quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí Trần Thị Lê Thu và Nguyễn Thị Lệ Hiền; đồng thời, quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên mới luôn rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng với tin tưởng của tổ chức đảng.

Hai đồng chí Đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phân công các đồng chí đảng viên giúp đỡ 2 đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hiền và Trần Thị Lê Thu trong thời gian dự bị.

Đồng chí Bùi Thị Mỹ Hạnh – Chi Ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm lên trao quà cho 2 đồng chí đảng viên mới

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp, là động lực cho quần chúng trong Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội tiếp tục phấn đấu và cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bổ sung cho Chi bộ Trung tâm lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và năng lực.

Trả lời