Hỗ trợ thanh thiếu nhi

Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp”cho học sinh khối THCS năm 2020

254

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện Chuỗi chương trình Tư vấn Hướng nghiệp, Việc làm và Khởi nghiệp năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội (HESYS) đã tư vấn định hướng nghề nghiệp cho hơn 700 học sinh khối THCS thuộc các trường: THCS Hoàng Diệu (Huyện Chương Mỹ), THCS Hòa Chính (Huyện Chương Mỹ) và THCS Tân Triều (Huyện Thanh Trì).

Nội dung chương trình tư vấn cho học sinh khối THCS: giới thiệu các kiến thức cơ bản về hướng nghiệp, các nguyên tắc quan trọng để chọn nghề, chọn ngành, chọn trường và Mô hình 9+. Đây là mô hình đào tạo song hành: học nghề, văn hóa và sau đó học sinh có thể tiếp tục liên thông lên bậc cao đẳng.

Chương trình nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhất là với các học sinh có học lực trung bình; giúp định hướng cho các em có lựa chọn phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và đặc điểm tâm sinh lý của bản thân.

Sau đây là một số hình ảnh về Chuỗi chương trình Tư vấn Hướng nghiệp, Việc làm và Khởi nghiệp năm 2020.

Trả lời