Dịch vụ & Tổ chức sự kiện

Dịch vụ & Tổ chức sự kiện

Hội thi Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống lần thứ XVII – năm 2021

Với mục tiêu khuyến khích và phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân nhằm bảo vệ, duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hoá nghề truyền thống của dân tộc. Ngày 02/12/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội (CSS) phối hợp với Huyện đoàn Thanh Oai tổ chức “Hội thi Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống lần thứ XVII - năm 2021”.