Hỗ trợ thanh thiếu nhiTin nội bộ

Cuộc Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu Về Đảng Cộng Sản Việt Nam

205

Sáng ngày 24/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội đã thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên đến tham dự “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam” đây là hoạt động chào mừng kỷ niện 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2020) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động

Trả lời