Hỗ trợ thanh thiếu nhiTin Ảnh & VideosUncategorized

Hà Nội chính thức ban hành 3 nghị quyết hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

139
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký ban hành 3 nghị quyết hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đây là những chính sách đặc thù, được ban hành kịp thời, có hiệu lực kể từ ngày ký để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách đặc thù

Cụ thể, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, 10 nhóm đối tượng được hỗ trợ

Dưới đây là Nghị quyết số 15/NQ-HĐND được ký và ban hành ngày 14/8/2021:

Hội đồng nhân dân Thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết 16/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND cụ thể:

1. Hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trong 4 tháng cuối năm

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp: Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố; các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10m3 nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội).

Hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng nêu trên).

Thời gian thực hiện gồm các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2021. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp thành phố.

Phương thức hỗ trợ được thành phố thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm trực tiếp tiền nước xác định theo hóa đơn của người sử dụng nước thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.

2. Hỗ trợ hỏa táng đối với người tử vong do SARS-CoV-2

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc quy định ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể: Chi phí hỏa táng thi hài 3.000.000 đồng/trường hợp; Trường hợp là thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đồng/trường hợp. Chi phí vận chuyển thanh toán theo số kilômét thực tế.

Chi phí khác: Áo quan hỏa táng 1.250.000 đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có): 500.000 đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt: 250.000 đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro: 15.000 đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, đến hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng tối đa không quá 365 ngày).

Phương thức sẽ chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lý thi hài người tử vong dương tính với SARS-CoV-2, nguồn từ ngân sách cấp thành phố.

Admin

Trả lời