Tin Ảnh & VideosTin nội bộ

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021, Tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

372

Sáng ngày 29/01/2021 Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 và Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm, đồng chí Nguyễn ĐÌnh Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Bùi Thị Mỹ Hạnh, phó giám đốc , chủ tịch Công đoàn Trung tâm đã chủ trì Hội nghị.

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan, công đoàn tổng kết phong trào thi đua, công tác của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính năm 2021. 

Đồng chí Bùi Thị Mỹ Hạnh, chủ tịch công đoàn Trung tâm báo cáo kết quả Công đoàn năm 2020

          Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2021.

Hội nghị đã bầu bổ sung Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm gồm các đồng chí: đ/c Nguyễn Trọng Hoài Đức, đ/c Đỗ Thùy Dương, đ/c Hà Thị Thanh Hoài. Toàn thể đoàn viên Công đoàn Trung tâm đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 để tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những nội quy, quy chế của Trung tâm ; thông qua hoạt động của mình phát hiện, đề xuất, kiến nghị kịp thời giúp Ban Chấp hành Công đoàn, ban Giám đốc Trung tâm những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban thanh tra Nhân dân của Trung tâm

Đánh giá kết quả thực hiện của Công đoàn, Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm đã biểu dương những kết quả hoạt động mà Công đoàn Trung tâm đã thực hiện trong năm 2020. Đồng chí cũng chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH công đoàn Trung tâm, mong rằng BCH Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ tới sẽ cố gắng hơn nữa để chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm nhằm tạo sự gắn kết trong mỗi đoàn viên công đoàn, và giúp Công đoàn Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Giám đốc Trung tâm trao bằng khen cho các đồng chí đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Sau Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2020 là Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn năm 2020 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm. Hội nghị đã được xem báo cáo bằng hình ảnh về các hoạt động của Trung tâm năm 2020, mặc dù năm 2020 do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nhưng toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Trung tâm đã nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2020 đề ra và được cơ quan Thành đoàn Hà Nội biểu dương. Cũng tại Hội nghị tổng kết Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ánh kế toán trưởng Trung tâm đã báo cáo công tác tài chính, các khoản thu chi năm 2020, hầu hết toàn thể cán bộ nhân viên đều nhất trí cao với bản báo cáo do đ/c Ánh trình bày.

Ký giao ước thi đua giữa Công đoàn và Chính quyền Trung tâm

 Tại hội nghị cũng đã tiến hành biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Trả lời