Tin nội bộ

Hội nghị giao ban ủy thác vay vốn Quý III năm 2020

307

Ngày 22 tháng 10 năm 2020 Thành đoàn Hà Nội đăng cai tổ chức “Hội nghị giao ban ủy thác vay vốn Quý III năm 2020” tại Cung Thanh niên Hà Nội số 2 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban phối hợp với 4 tổ chức Hội, Đoàn thể nhằm kịp thời đánh giá những kết quả thực hiện ủy thác vay 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ủy thác vay trong quý IV/2020.

Tham dự Hội nghị có các Lãnh đạo và các đồng chí cán bộ đại diện các Hội, Đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ tín dụng của Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội. Chủ trì Hội nghị giao ban là đồng chí Phạm Văn Quyết – Phó Giám đốc Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã nghe Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện ủy thác cho vay 9 tháng đầu năm. Tổng nguồn vốn nhận uỷ thác tại địa phương đến 30/9/2020 đạt 4.076 tỷ đồng, tăng 1.115 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó: tăng từ ngân sách TP là 1.026 tỷ đồng và từ ngân sách quận, huyện, thị xã là 89 tỷ đồng.

Tại Tại hội nghị các bên cũng đã thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác quý IV/2020 và bàn các giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Tập trung các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác quan trọng đó là: Tham mưu cho UBND các cấp chuyển vốn sang NHCSXH để bổ sung nguồn uỷ thác cho vay đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách; Đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm để bổ sung vào nguồn vốn cho vay; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác cho vay uỷ thác; Thực hiện giao ban chuyên đề định kỳ để cập nhật thông tin từ cơ sở; Nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch cấp xã để kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các trường hợp sai sót; Triển khai phần mềm ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại; Khẩn trương hoàn thành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2020, chú trọng đối tượng cán bộ mới được phân công chuyên trách, …

Với những kết quả đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, Liên ngành NHCSXH thành phố Hà Nội và các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó góp phần tích cực vào việc giảm hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Trả lời