Uncategorized

NGÀY HỘI VIỆC LÀM HOÀ NHẬP NGƯỜI KHUYẾT TẬT LẦN THỨ XII – NĂM 2023

7

Ngày 15/10/2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội phối hợp với Hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội việc làm hoà nhập người khuyết tật lần thứ XII năm 2023. Với hơn 10 doanh nghiệp tham gia thu hút hơn 170 người lao động là Thanh niên khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày hội là hoạt động thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của tổ chức Đoàn với việc học nghề, tạo việc làm cho lao động yếu thế, người khuyết tật; Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý cho lao động khuyết tật lựa chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp; Tuyên truyền về chế độ chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật; Phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn xung kích tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, công tác quản lý của xã hội, thiết thực góp phần hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế hòa nhập cộng đồng.

Đ/c Đào Đức Việt – Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội

Ngày hội được tổ chức với các nội dung chính: Khai mạc “Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ XII – năm 2023”; Tư vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề dành cho lao động yếu thế, người khuyết tật; Lớp tập huấn “Tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp – trợ giúp pháp lý cho lao động khuyết tật tìm việc làm;; Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật; Hoạt động giao lưu giữa các Hội Người khuyết tật và doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày hội:

Trả lời