Phát triển kỹ năng & Công tác xã hội

Thông Báo Chiêu Sinh Chương Trình “Học Kỳ Quân Đội” Năm 2020

311

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, căn cứ Kế hoạch tổ chương chương trình Học kỳ Quân đội năm 2020,

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội phối hợp cùng Công ty CP Đầu tư SFS Việt Nam tổ chức chiêu sinh chương trình “ Học kỳ Quân đội ” năm 2020 với thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể như sau:

I.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1.Tại Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng (Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc)

– Khóa 1: 14/7/2020 (Thứ Ba) – 23/7/2020 (Thứ Năm)

– Khóa 2: 25/7/2020 (Thứ Bảy) – 03/8/2020 (Thứ Hai)

– Khóa 3: 05/8/2020 (Thứ Tư) – 14/8/2020 (Thứ Sáu)

2.Tại Trường Trung cấp Biên phòng 1 (Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

– Khóa 1: 18/7/2020 (Thứ Bảy) – 27/7/2020 (Thứ Hai)

– Khóa 2: 29/7/2020 (Thứ Tư) – 07/8/2020 (Thứ Sáu)

– Khóa 3: 10/8/2020 (Thứ Hai) – 19/8/2020 (Thứ Tư)

3.Tại Trường Sĩ Quân Lục Quân 1 (Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, TP. Hà Nội)

– Khóa 1: 15/7/2020 (Thứ Tư) – 24/7/2020 (Thứ Sáu)

– Khóa 2: 26/7/2020 (Chủ nhật) – 04/8/2020 (Thứ Ba)

– Khóa 3: 07/8/2020 (Thứ Sáu) – 16/8/2020 (Chủ nhật)

II.HỌC PHÍ: 5.990.000 đồng/học viên/khóa

III.CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1.Đối với con, em ruột của cán bộ, nhân viên Trung tâm: Giảm học phí 50%/học viên trên mức học phí niêm yết (theo mẫu Phiếu đề nghị giảm học phí).

2.Đối với con, em ruột của cán bộ Thành đoàn, cán bộ chủ chốt đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn, cán bộ chủ chốt của Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trường Trung cấp Biên phòng 1 và Trung tâm Huấn Luyện Bộ đội Biên phòng: Giảm học phí 30%/học viên trên mức học phí niêm yết (theo mẫu Phiếu đề nghị giảm học phí).

3.Đối với em, cháu của cán bộ Thành đoàn, cán bộ chủ chốt đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn cán bộ chủ chốt của Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trường Trung cấp Biên phòng 1 và Trung tâm Huấn Luyện Bộ đội Biên phòng: Giảm 500.000đ/học viên trên mức học phí niêm yết.

4.Đối với các em đã từng tham gia các khóa cơ bản do Trung tâm tổ chức các năm trước (có bản photo Giấy chứng nhận học viên do Trung tâm ký)Giảm 5%/học viên trên mức học phí niêm yết.

Trả lời