Hỗ trợ thanh thiếu nhiTin Ảnh & VideosUncategorized

Thông báo về việc chiêu sinh học viên tham gia Chương trình Học kỳ Quân đội năm 2021

283

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TTDVVL&HTTTNHN-TCHC ngày 18/01/2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội về việc tổ chức chương trình“Học kỳ Quân đội”năm 2021; Để giúp quý vị phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia chương trình, Ban Tổ chức Thông báo về việc chiêu sinh học viên tham gia chương trình“Học kỳ Quân đội” năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thời gian

+ Khóa 1: Từ ngày 06/6/2021 – 15/6/2021 (10 ngày).

+ Khóa 2: Từ ngày 19/6/2021 – 28/6/2021 (10 ngày).

2. Địa điểm: Trường Trung cấp Biên Phòng 1 (Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

3. Đối tượng, số lượng:

– Các em từ 8 đến 17 tuổi. Tối đa 100 – 120 học viên/khóa.

– Học viên tham gia gửi Phiếu đăng ký có xác nhận của phụ huynh (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung:

– 40% nội dung huấn luyện quân đội: Nội vụ gọn gàng, tháo lắp súng, đào bếp Hoàng Cầm,…

– 40% rèn luyện kỹ năng: Giao tiếp – thuyết trình, kỹ năng sinh tồn, làm việc nhóm,…

– 20% hoạt động tập thể và thiện nguyện: Các trò chơi, lễ hội, hành quân về nguồn,…

5. Kinh phí: 5.990.000đ/học viên (Bằng chữ: Năm triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

Đã bao gồm tiền ăn, nghỉ, đi lại bằng ô tô, quân trang phục của quân đội, kinh phí tổ chức các họat động ngoại khóa, lễ hội…của học viên trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Đăng ký tại: https://csshanoi.edu.vn/hoc-ky-quan-doi/

Trên đây là Thông báo chiêu sinh chương trình “Học kỳ Quân đội” năm 2021. Yêu cầu toàn thể CBNV Trung tâm triển khai và nghiêm túc thực hiện đảm bảo tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra./.

? HỌC KỲ QUÂN ĐỘI: Rèn kỹ năng – tăng trải nghiệm ?

Trả lời