Dịch vụ việc làmHỗ trợ thanh thiếu nhi

Báo cáo về Kết quả thực hiện chương trình vay vốn QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM của TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

Trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ủy thác. Trong đó phải kể đến nguồn vốn vay từ Qũy quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn quản lý. Nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã trở thành “đòn bẩy”...