Tin nội bộ

Trao quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội

183

Ngày 25/8/2020 tại Trụ sở Tiên Dương huyện Đông Anh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội đã trao quyết định số 1590-QĐ/TĐTN-TCKT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội cho đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ánh.

Giám đốc Trung tâm đã chúc mừng và bày tỏ tin tưởng với đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ánh trên cương vị mới. Đối với đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ánh cũng đã gửi lời cảm ơn đối với sự tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp Trung tâm, đồng chí  hứa sẽ phát huy năng lực, góp phần vào công tác chung đặc biệt là công tác tài chính kế toán của Trung tâm.

Trả lời