Dịch vụ việc làmHỗ trợ thanh thiếu nhi

Báo cáo về Kết quả thực hiện chương trình vay vốn QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM của TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

164

Trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ủy thác. Trong đó phải kể đến nguồn vốn vay từ Qũy quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn quản lý. Nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã trở thành “đòn bẩy” giúp thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập, giúp đoàn viên thanh niên có cơ hội được vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Dưới đây là Báo cáo về Kết quả thực hiện chương trình vay vốn QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM Theo kênh của TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Kính mời các bạn quan tâm, theo dõi.

Dưới đây là hình ảnh của bản báo cáo kết quả thực hiện Chương trình:

Trả lời