Dịch vụ việc làm

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, du học tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ

656

Thực hiện lời mời của Ban chỉ đạo việc làm và xuất khẩu lao động huyện Tân Sơn – Phú Thọ, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội đã triển khai tổ chức tư vấn tại 02 cụm (10 xã) trên địa bàn huyện Tân Sơn – Phú Thọ vào ngày 02/11/2020 và xã Lai Đồng vào ngày 05/11/2020.

Trong ngày 02/11/2020 và 05/11/2020, tại xã Tân Phú và xã Lai Đồng , đại diện Trung tâm giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong công tác phối hợp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn về việc làm trong nước và việc làm ngoài nước. Một số giải pháp, công việc được đưa ra trao đổi, giới thiệu phù hợp với thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, Trung tâm kết hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các trường đào tạo nghề tuyển sinh, đào tạo nguồn lực. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn thanh thiếu niên khi chưa tìm được định hướng công việc,  ngành nghề sau này. Tại các môi trường đào tạo này, sinh viên được học tập và thực hành bài bản, đảm bảo ra trường có tay nghề tốt được giải quyết việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đối với các bạn đoàn viên chỉ qua trình độ THCS cũng được đào tạo tại các trường nghề, sau khi ra trường sẽ có hai bằng là bằng nghề học và bằng văn hóa.Tại một số ngành nghề và hệ đào tạo cũng có những chính sách ưu đãi cho các bạn sinh viên ví dụ như đào tạo miễn phí, chỗ ở miễn phí,… Các đối tượng này sau khi kết thúc thời gian đào tạo, nếu có nhu cầu tìm kiếm công việc, sẽ được Trung tâm tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các tổ chức để triển khai các hoạt động giải quyết việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên với mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Đoàn viên thanh niên giai đoạn hiện nay.

Trả lời