Hỗ trợ thanh thiếu nhi

Khai giảng 02 lớp truyền nghề cho lao động tại xã Vân Hà và xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh

190

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/2/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch khuyến công thành phố năm 2020; Căn cứQuyết định số 164/QĐ-SCT ngày 28/5/2020 của Sở Công thương về việc phê duyệt danh mục các lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho các cơ sở CNNT theo Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020.

Nhằm giữ gìn và phát huy ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 19/7/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, Huyện đoàn Đông Anh tổ chức khai giảng 02 lớp truyền nghề mộc dân dụng tại xã Vân Hà và truyền nghề mộc mỹ nghệ tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho 70 lao động là thanh niên nông thôn tại 02 xã.

Tham dự lễ khai giảng có đ/c Cao Văn Trọng -Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâmKhuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội; đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội, Huyện đoàn Đông Anh, các đ/c đại diện lãnh đạo xã và toàn thể giáo viên, học viên tham gia lớp học.

Trả lời