Dịch vụ & Tổ chức sự kiệnTin Ảnh & Videos

Ngày hội việc làm hòa nhập Người khuyết tật lần thứ IX năm 2020

497

Ngày 01/11/2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh thiếu niên Hà Nội phối hợp với Hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội việc làm hoà nhập người khuyết tật lần thứ IX năm 2020. Với hơn 20 doanh nghiệp tham gia thu hút hơn 300 người lao động là Thanh niên khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày hội là hoạt động thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của tổ chức Đoàn với việc học nghề, tạo việc làm cho lao động yếu thế, người khuyết tật; Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý cho lao động khuyết tật lựa chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp; Tuyên truyền về chế độ chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật; Phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn xung kích tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, công tác quản lý của xã hội, thiết thực góp phần hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế hòa nhập cộng đồng.

Ngày hội được tổ chức với các nội dung chính: Khai mạc“Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ IX – Năm 2020”; Tư vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề dành cho lao động yếu thế, người khuyết tật; Lớp tập huấn “Tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp – trợ giúp pháp lý cho lao động khuyết tật tìm việc làm; Lớp tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ quản lý tài chính vi mô, quản lý tài chính cá nhân cho người khuyết tật, tuyên truyền về chế độ chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật”; Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật; Hoạt động giao lưu giữa các Hội Người khuyết tật và doanh nghiệp.

 

Trả lời