Lưu trữ thẻ: Dân vũ

Phát triển kỹ năng & Công tác xã hộiTin Ảnh & Videos

Quán quân Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội lần thứ IX – năm 2021 thuộc về CLB Cầu Vồng – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Quán quân Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội lần thứ IX – năm 2021 thuộc về CLB Cầu Vồng – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam