Đào tạo & Dạy nghề

Tập Huấn Bồi Dưỡng Kiến Thức, Nghiệp Vụ Về Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Australia Theo Hợp Đồng

252

Ngày 2 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội, phòng đào tạo dạy nghề thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH Tổ chức Giáo dục Châu Âu – Edu Australia tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Australia theo hợp đồng”  cho tập thể cán bộ, cộng tác viên của phòng.

Nội dung khóa tập huấn  xoay quanh các vấn đề tìm hiểu đất nước Australia; tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước Australia theo từng giai đoạn, kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019; quy định pháp luật về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; các kỹ năng truyền thông, PR quảng cáo và tư vấn; Công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ người lao động ở nước ngoài; bộ quy tắc ứng xử đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và giải đáp; những quy định pháp luật và thông tin thị trường lao động ngoài nước; công tác tài chính và Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước trong họat động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và đại diện một số doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chương trình tập huấn diễn ra trong  ngày 02/06/2020 với sự tham gia giảng dạy của Tổng Giám đốc công ty TNHH Tổ chức Giáo dục Châu Úc – Edu Australia.

 Một số hình ảnh khóa tập huấn:

Trả lời