Tin nội bộ

Trung tâm dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”

181

Căn cứ kế hoạch số 133-KH/ĐUKCQ ngày 16/7/2020 của Đảng ủy khối cơ quanThành phố Hà Nội về việc tổ chức thi trựctuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cánbộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” năm 2020. Thực hiện công văn số 02-CVĐU về việc tham gia cuộc thi trực tuyến. 

Ngày 28/8/2020 Trung tâm Dịch vụ việclàm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội đã đồngloạt triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến”Tuyên truyền quy tắc ứng xử năm 2020″ cho toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm tại các trụ sở làm việc. 

 

Kết quả 100% cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm đã hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm đảm bảo đúng quy chế của cuộc thi. Hầu hết cán bộ, nhân viên Trung tâm đều hoàn thành bài thi với điểm số khá cao, điều này chứng minh cho thấy cán bộ Trung tâm nắm chắc, hiểu biết về nội dung “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội”.

Việc tham gia cuộc thi lần này, một lẫn nữa cán bộ Trung tâm được nắm chắc hơn, nghiêm túc thực hiện, góp phần tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong việc giao tiếp với đối tác, phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc .

Trả lời