Việc tìm người

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2023

21

Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2023
Số lượng tuyển dụng: 184 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2023 đến hết ngày 16/07/2023
– Địa điểm: trụ sở các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy khối; UBMTTQ; các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Trả lời